Alerjik Hastalıkların Teşhisi

alerji-tedavisi
Alerjik Hastalıkların Teşhisi

A)İNVİTRO YÖNTEMLER :

Eozinofil sayısı: Alerjik hastalarda sekonder infeksiyon yok ise genellikle lökosit sayısı normal sınırlardadır. Ancak nonspesifik olmakla birlikte eozinofil yüzdesi artmıştır (%5 – 15). Kortikosteroid kullanımı eozinopeniye sebep olup, eozinofiliyi maskeleyebilir.

Nazal smear : Hastaların nazal sekresyonu alınarak Giemza-Wright veya Hansel boyası (eosin ve metilen mavisi karışımı) ile boyanır. Eğer nazal sekresyonda hücrelerin % 25 ten fazlası eozinofil ise bu allerjiyi akla getirir (Nötrofil, epitelyal debris görülürse infeksiyon düşünülür). Nazal smear da anlamlı oranda eozinofili olması allerjik rinitin kesin bulgusu değildir.

Total serum lgE düzeyi :Yüksek total serum IgE düzeyleri atopik hastalıkların teşhisini destekler. IgE düzeyinin normal bulunması allerjik hastalığın teşhisini ekarte ettirmez. PRIST (paper immunosorbent test) metodu kullanılarak astımlı, alerjik Rinokonjuktivitli hastaların yaklaşık % 63 ünde serum Ig E düzeyi normal yetişkinlerdeki değerlerin 2 standart sapmasının üstünde bulunmuştur. Ancak son yıllarda ELISA, chemiluminescence vs. gibi yöntemlerle hem total Ig E hem de spesifik Ig E tayin edilebilmektedir.

RAST (radio alergo sorbent test): Testte; allerjen materyal kağıt disk gibi katı bir faza kimyasal bağla bağlanır ve allerjik hastanın bir damla serumu ile inkübe edilir. Tutulan radyoaktivite ölçülerek serumda spesifik Ig E antikoru indirekt olarak ölçülmüş olur.

RAST ın avantajları :

Sistemik reaksiyon riski yok.

Güvenilir ve tekrarlanabilir.

İlaçlar ve hastalıklar ile etkileşmez.

RAST ın dezavantajları :

Pahalı bir yöntemdir.

Sınırlı sayıda allerjenlere yöneliktir.

Sensitivitesi düşüktür.

Testin sonucu zaman alır.

Rinomanometri ve Akustik Rinometri: Rinomanometri ve akustik rinometri burun tıkanıklığını objektif olarak değerlendirebilen enstrumanlardır. Rinomanometri, burun boslugu açıklığını aerodinamik bir terim olan rezistans ile ölçen bir yöntemdir. Rinomanometri ile ölçülen parametreler hava yolu direnci, nazal hava yolu akımı ve transnazal basınçtır. Akustik rinometri ise nazal direnci akustik dalga yardımıyla ölçen bir cihazdır ve akustik dalgaların oluşturduğu bir kıvılcım jeneratörü, yansıyan dalganın kaydedildiği bir prob ve bir bilgisayardan oluşmaktadır. Her iki cihaz da allerjik rinitli hastalarda nazal provakasyonun objektif olarak değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca tedaviye (medikal tedavi ya da imünoterapi) cevabın değerlendirilmesinde ve araştırma amacıyla da kullanılmaktadır.

B) İN VİVO YÖNTEMLER :

Deri Testleri Bölümüne Bakınız

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.