İmmünoterapi

İmmünoterapi
İmmünoterapi

ALERJİK RİNİT TEDAVİSİNDE İMMÜNOTERAPİ (AŞILAMA TD)

İmmünoterapi (İT), doğal karşılaşma sonucu alerjik hastada semptomlara yol açacak antijenlerin düşük dozdan başlayarak giderek artan dozlarda hastalara verilmesi sanatıdır. Bu işlemden amaç, hastaların allerjenlere karşı immün yanıtlarını değiştirmek ve böylece antijen ile doğal karşılaşma sonucu ortaya çıkan semptomlara engel olmaktır. İT’nin belki de en önemli özelliği allerjik hastalıkların doğal seyrini değiştirme kapasitesine sahip tek tedavi şekli olmasıdır. Bununla beraber bilgisizlikten veya başka nedenlerden kaynaklanan yanlış kullanımı, birçok hastanın uygun tedavi almamasına ve tıbbi kaynakların israfına neden olmaktadır. Uzun yıllardır kullanımda olmakla beraber, İT mekanizması ile ilgili bilgilerimiz ancak son yıllarda allerjik hastalıkların patogenezi hakkındaki bilgilerimizin artması ile kısmen aydınlanmıştır. İT’nin klinik etkinliği konusunda yargıya varmak için göz önüne alınması gereken çalışmalarda aranması gereken ortak özellik bu çalışmaların çift kör, plasebo kontrollü olmasıdır.

İT etki süresi: İT ile ilgili olarak yanıtlanması gereken bir diğer soru da tedavinin kesilmesinden sonra etkisinin ne kadar süre ile devam ettiği, yaşam boyu bir koruma sağlayıp sağlamadığıdır. Bu konuda bireysel farklılıklar oldukça fazla olmakla beraber uygun koşullarda ve uygun sni 3-5 yıl yapılan İT’nin etkinliğinin uzun yıllar devam ettiği bildirilmiştir.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.