Nares ve Vazomotor Rinit

Nares ve Vazomotor Rinit
Nares ve Vazomotor Rinit

Rinit; nazal konjesyon, rinore, hapşırma ve kaşıntı gibi semptomların bir ya da daha fazlası ile karakterize nazal mukozanın inflamasyonu olarak tanımlanmaktadır. Rinitlerin etiyolojisinde allerji, infeksiyon ve diğer faktörler elimine edildiğinde geriye kalan grup NARES ve vazomotor (idiyopatik) rinit grubudur. NARES’in vazomotor rinitlere göre tedaviye cevabı, klinik seyri farklılık arzeder ve nazal sekresyonda eozinofili göstermesi ile ayırdedilir. İnfeksiyöz ve allerjik rinitler dışında kalan rinitlerin sınıflaması ve terminolojisi zaman içinde değişiklikler göstererek anlam karmaşasına neden olmuştur. Vazomotor rinit terimi ise etiyolojisi belli olmayan otonom sinir sistemindeki dengesizliğe bağlı olarak nazal mukozada hiperreaktif bir durumu ifade etmekte kullanılmıştır. Sempatik sistem uyarılması ile dekonjesyon (burun sisliginin ve tıkanıklıgının acılması) oluşurken, parasempatik sistem uyarılmasıile konjesyon (burun ici et yapıların sislik ve tıkanıklıgı) ve seröz sekresyon (sulu akıntı) gelişir. Bu durm, burnun fizyolojik olarak soğuk, kuru hava veya irritanlarla (tahriş edici maddeler) karşılaştığında verdiği fizyolojik bir reaksiyondur. Böylece hava nemlendirilir, ısıtılır ve partiküllerden arındırılır, solunum havasının alveollere çok dar sınırlarda bir nem, ısı düzeyinde ve filtre edilmiş halde ulaşması sağlanır. En sik rastlanilan non-allerjik rinittir,

Yil boyu süren burunda konjesyon (ödem), burun akintisi ve burun arkasina akinti ile karakterize sebebi bilinmeyen bir durumdur.
Göz şikayeti olmaz.
Bulgular tipik olarak sabahlari artar; sigara dumani, irritanlar, kimyasal maddeler, parfümler, kötü kokularla alevlenir.
Bulgular, ani sicaklik degisiklikleri ile tetiklenebilir.

NARES (Non-Allergic Rhinitis with Eosinophilia Syndrome: Eozinofilik non-allerjik rinit sendromu) Reaksiyonun uygunsuz olduğu durumda nazal hiperreaktivite obstrüksiyon ve rinore gibi semptomlara yol açarak vazomotor rinite neden olur. Hastalar oda veya vücut yüzeylerinde olan ısı değişiklikleri, sigara dumanı, çeşitli kokular gibi irritanlar nedeniyle oluşan nazal hiperreaktivite sonucunda derhal burun tıkanıklığı, rinore veya hapşırma gibi aşırıreaksiyonlar gösterirler. NARES’de ise ek olarak bir eozinofil birikimi vardır. Eozinofiller sitotoksik mediatörler içerirler ve inflamasyona katkıda bulunarak semptomların oluşmasında rol alırlar. Hormonal, erotik veya stress gibi emosyonel değişiklikler, çeşitli ilaçların kullanımı gibi sıralanan bazı rinitlerde de benzer şekilde bir nazal hiperreaktivite söz konusudur. Dolayısı ile çeşitli sınıflamalarda bu rinitler aynı isim altında incelenmişlerdir.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.