Nazal Polipozis

nazal-polip
Nazal Polipozis

Polip; eski Yunanca’dan köken alan bir kelimedir ve “çok ayaklı“ anlamına gelir. Nasal polipozis; burun ve özellikle etmoid labirent olmak üzere sinüs mukozalarının nedeni tam olarak bilinmeyen kronik inflamasyon ve mukozanın multifokal ödematöz transformasyonundan oluşan hastalığıdır. Nazal polipler paranazal sinüs mukozasından kaynaklanıp nazal kaviteye (burun içi bosluk) sarkan düzgün yüzeyli, saplı, ödematöz (şiş görünümlü) oluşumlardır. Genelde etmoid sinüs mukozasına prolabe olması(sarkması) ile oluşur. Sıklıkla iki taraflıdır. Tek taraflı olurlarsa transizyonel hücreli papillom veya malignite ekarte edilmelidir. Basit polipler 2 yaşından sonra herhangi bir zamanda oluşabilirler. Bununla beraber basit poliplerin 10 yaşından önce görülmesi pek de sık değildir.

Nazal polipozis ile solunum sisteminin kistik fibrozis, astım, kronik rinosinüzit, aspirin intoleransı ve siliyer disfonksiyon sendromları gibi çeşitli kronik hastalıkları arasında bağlantı vardır. Lokal faktörlerin de rol oynamasına rağmen aslında nazal polipozis lokal bir hastalık olmaktan çok ‘sistemik inflamatuar bir hastalığın lokal olarak ortaya çıkışı’ olarak tanımlanabilir. İnflamatuar reaksiyon olarak allerjik rinit ile nazal polipozis arasında benzerlik olmasına rağmen, allerjinin nazal polipozis etiyolojisinde önemli rol oynadığına dair bir bulgu saptanamamıştır. Allerjik ya da non-allerjik, bütün nazal polipozis olgularında yaygın eozinofil infiltrasyonu bulunmaktadır.

İstisnasız hemen bütün hastalar Nasal obstruksiyon (burun tıkanıklığı) dan yakınmaktadırlar. Polibin pozisyonuna ve büyüklüğüne bağlı olmasına rağmen bu bulgu sabittir. Nasal obstruksiyon sosyal açıdan son derece rahatsız edicidir. Cerrahiyi takiben havanın yeterli sirkulasyonu(dolasımı) ve ısıtılması ile astımlı hastaların göğüs bulgularında düzelme olabilir. Hastaların yarısı hem rinore (burun akıntısı) hem hapşırma ataklarından yakınmaktadırlar. Ödemli mukozanın cerrahi olarak çıkarılması ile bu yakınmaların önüne geçilebilir. Koku ve tat bozuklukları ile de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Polipli hastalarda nadiren burun kökünde, alında ve yanaklarında ağrı olabilir. Çoğu hastada seröz ve muköz postnasal akıntı (geniz akıntısı) mevcuttur. İleri dercede eozinofili mukusun rengini sarı-beyaza döndürür. Hastalarda bulgu olarak hiponasal ses (burnu tıkalı insan sesi) ve ağız solunumu vardır. Burun kanatlarının solunuma katıldığı görülür. Nasal(burun) ve faysal (yüz) kemiklerin gelişimlerinin tamamlanmasından önce olursa hiperteleorizm olur. (Yüz yanlara doğru genişleme gösterir ve gözler arası mesafe uzar)

Fizik muayenede anterior rinoskopide ya da endoskopide polipler izlenir.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.