Alerjen Maddeler Nelerdir, Allerjen Ne Demektir?

İnsan bünyesinde kendisine karşı özgün antikor (bağışıklık cevabı olarak meydana getirilen yapı) oluşturan maddelere antijen denir.Bu antijen, allerjik bir durum geliştirirse, o zaman antijene ALERJEN adı verilmektedir. Allerjenler normalde çoğu insan için zararsız maddelerdir. Ancak atopik yani “allerji gelişimine yatkın” bünyeli kişilerde allerjik hastalıklara neden olurlar. Allerjenler vücudumuza solunum, sindirim, damar yolu veya cilde temas ile alınabilmekte ve allerjik tepkilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler. Solunum yolu ile alınan alerjenler ev içi ve ev dışı ortamlarda bulunurlar. Ev içi allerjenlere en iyi örnek “ev tozu akarları” ve nemli ortamlarda üremiş olan “küf mantarları”dır. Ev tozu akarlarının büyüyebilmeleri için 25-30 °C ısı ve % 70-80 arası nemli bir ortama ihtiyaç duyar. Akarlar deniz kenarındaki hemen her evde bulunurken, yükseklerde nem oranı azalmasına bağlı olarak miktarı azalır.Diğer ev içi alerjenler; kedi, köpek, kuşlar, hamam böceği, fare , tavşandır.

Ev içi alerjenlerinden korunmada öncelikle ev içi havasının temizlenmesi gerekir. Bunun için en etkili olan HEPA filtreleridir. Bu filtreler 0.3 m’dan küçük partiküllerin % 97-99’nu temizler. Ev içi eşyaların temizlenmesi,anherisid ile tüm oda ve eşyaların silinmesi, Ev ortamındaki rutubetin % 50’nin altına inmesi, akarların dehidratasyondan ölmelerine neden olur

Ev dışı allerjenlere en iyi örnek ise “polenler”dir. Mevsimsel Allerjik rinit en sık tespit edilen nedeni çimen polenidir. Çimen polenleri 20-30 m çapında olup canlılığı 1 günden kısadır ve her gün yeniden salınırlar. Etken olan polenler ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin bir bölgesinden diğer bölgesine farklılık göstermektedir.Allerjik rinitli hastalarda yapılan araştırmalara göre polen hassasiyeti % 4.9-55.5 arasındadır.

Korunma: Polen mevsiminde pencerelerin kapalı tutulması ve HEPA filtrelerin kullanılması yanında polen mevsiminde ev dışı aktivitelerin tamamen kaldırılması gerekir. Yeterli olmazsa yüz maskesi kullanılmalıdır.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.