Alerjik Rinitte Cerrahi Tedavi

alerjik-rinit-ameliyati
Alerjik Rinitte Cerrahi Tedavi

Medikal tedaviye cevap vermeyen, steroidlerin hasta için kontrendike olduğu durumlarda cerrahi tedavi daha sık uygulanır. Allerjik rinitli hastalarda cerrahi müdahale gerektiren en önemli sinonazal patoloji poliplerdir. Polipler burunda en sık rastlanan kitle lezyonudur. Cerrahi tedavide, nazal polipektomi, intranazal veya eksternal etmoidektomi, mikroskopik etmoidektomi, Caldwell-Luc operasyonu gibi pek çok müdahale şekilleri denenmiş ve hala uygulanmaktadır. Ancak, bu cerrahi tekniklerde nüks olasılığının yüksek olması, fonksiyonel olmaması nedeni ile günümüzde endoskopik cerrahi(FESS) ve Radyofrekans konka elektrokoterizasyon Cerrahileri sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Bu teknik, anatomiye hakim olarak osteomeatal kompleks obstrüksiyonu ve buna bağlı paranazal sinüs patolojilerini ortadan kaldırmakta çok daha iyi bir yöntemdir. Operasyon lokal veya genel anestezi altında yapılır. Lokal anestezi hasta için daha zordur. Özellikle revizyonlarda ve astımlı hastalarda genel anestezi tercih edilmelidir ve mümkünse, kanamayı azaltmak için hipotansif anestezi ile tansiyon düşük tutulmalıdır. Hastaya postoperatif dönemde antibiyotik, analjezik, antihistaminik verilir, 1 gün sonra tamponlar alınır ve serum fizyolojik ile burun irrigasyonuna başlanır. Topikal steroid verilir. Ancak; Cerrahi tedavi, üst solunum yolları alerjik patolojilerinde primer tedavi yöntemi değildir, Alerji sistemik bir hastalık olduğu için cerrahi tedavi ile mukoza ödemi ve hipersekresyonu önlemek mümkün değildir. Yalnızca polpoid dejenerasyonlar ve varsa anatomik varyasyonlar ortadan kaldırılır.

• Cerrahi tedavi; alerjik rinosinopatilerde medikal tedaviye yardımcı olarak kullanılmalıdır. Cerrahi tedavi bir kür değildir. Ancak medikal tedavi sonucunu anlamlı bir şekilde arttırmaktadır.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.