Mantar Sporları (Küf)

MANTAR SPORLARI (KÜF)
Ev içinde ve dışında birçok küf türü görülür.
Aspergillus ve Penicillium ev içinde en çok sayıda bulunan küflerdendir. Alternaria ise hem evde hem de dışarıda bol miktarda bulunur. Alternaria duyarlılığının astmayla ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Küfler sıcak ve nemli ortamlarda çok iyi ürer. Zeminler, denizlikler, duşlar ve banyo örtüleri sıkça küfler tarafından istila edilir.
Klimalar ve nemlendirici cihazlar da önemli bir kaynaktır.
Belli başlı küf allerjenlerini ölçen immün testler olmadığı için küflere ne oranda maruz kalındığını saptamak zordur. Hava veya toz örneklerinin mikroskobik değerlendirmesi veya kültürü çok zaman alır.
Küf alerjenlerini havada taşıyan parçacıklar 2 mikron altından 100 mikron üzerine kadar çaplarda olabilir.

MANTAR SPORLARINDAN KORUNMA
Mantar bulunan bölgeler temizlenmelidir.
Mantar öldücü kimyasal maddeler (fungusid) uygulanabilir.
Bitkiler önemli bir mantar kaynağıdır. Bu nedenle ev içindeki bitkiler azaltılmalıdır.
Evde klima varsa, filtresi düzenli aralıklarla temizlenmeli ve gerekirse mantar öldürücü kimyasal maddeler kullanılmalıdır.
Ev içinde su sızıntısına ve rutubete neden olan bütün çatlaklar kapatılmalıdır. Havalandırma arttırılmalı, banyo ve mutfakta havalandırma sağlayan aspiratörler kullanılmalıdır.

© Copyright 2013, Tüm hakları Saklıdır. | Designed by İncekalem Web Design Uyarı: Bu sitedeki yazılar tamamen bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Tedavi amaçlı kullanılamaz.