Tag Archives: küf

Mantar Sporları (Küf)

MANTAR SPORLARI (KÜF) Ev içinde ve dışında birçok küf türü görülür. Aspergillus ve Penicillium ev içinde en çok sayıda bulunan küflerdendir. Alternaria ise hem evde hem de dışarıda bol miktarda bulunur. Alternaria duyarlılığının astmayla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Küfler sıcak ve …

Read More »